Monday

  Neqe Tewlede 02:00 PM  

  Yliba lije 04:10 PM  

  ygodelne 6:30 PM  

  Eshtaoel 08:40 PM  

  Tiqure enegeda 09:00  

  ymogitao lej 11:00  

  Dellalochu 1:00  

Tuesday

  Eshtaoel 02:05 PM  

  Dellalochu 04:10 PM  

  Yberahahe firema 06:30 PM  

  Yliba lije 08:40 PM  

  w/tdengele 09:00  

  Tiqure enegeda 11:00  

  ygodelne 1:00  

Wednesday

  ymogitao lej 02:05 PM  

  Tiqure enegeda 04:10 PM  

  Almeziy 06:30 PM  

  Yberahahe firema 08:40 PM  

  Dellalochu 09:00  

  Eshtaoel 11:00  

  w/tdengele 1:00  

Thursday

  Dellalochu 02:05 PM  

  Yberahahe firema 04:10 PM  

  Neqe Tewlede 06:30 PM  

  Almeziy 08:40 PM  

  Eshtaoel 09:00  

  w/tdengele 11:00  

  Yliba lije 1:00  

Friday

  ygodelne 02:05 PM  

  ymogitao lej 04:10 PM  

  w/tdengele 06:30 PM  

  Tiqure enegeda 02:40 PM  

  Yberahahe firema 09:00  

  Yliba lije 11:00  

  Neqe Tewlede 1:00  

Saturday

  Yberahahe firema 02:05 PM  

  Yberahahe firema 04:10 PM  

  Yberahahe firema 06:30 PM  

  Yberahahe firema 08:40 PM  

  Almeziy 09:00  

  Neqe Tewlede 11:00  

  Yberahahe firema 1:00  

Sunday

  Yberahahe firema 02:05PM  

  Yberahahe firema 04:10 PM  

  Yberahahe firema 06:30 PM  

  Yberahahe firema 08:40 PM  

  Neqe Tewlede 09:00  

  Yberahahe firema 11:00  

  Almeziy 1:00  

© Haile Alem International.